Wilfred Goedmakers - Opdrachten

Enkele voorbeelden van opdrachten

 • gemeentesecretaris in de gemeenten Best, Loon op Zand, Stein, Gennep, Woerden en Wijchen 
 • directeur Middelen in een gemeente 
 • manager Financiën, Planning en Control in een provincie 
 • manager Bedrijfsbureau in een gemeentelijke dienst 
 • manager Sociale Dienst in een gemeente 
 • adviseur van het college van B&W 
 • strategiebepaling voor een speler in de vreemdelingenketen 
 • onderzoek naar functioneren van een provinciale afdeling 
 • ontwikkeling van een besturingsmodel voor een onderdeel van een ministerie 
 • management development en professional development in diverse gemeenten 
 • adviseur/trainer voor bestuur en hoger management op terrein van financieel management