Wilfred Goedmakers - Partners

Partners

Op zoek naar een bijzondere accommodatie?

In samenwerking met passion4work kan ik u een bijzondere accommodatie aanbieden in de schaduw van de historische stad Brugge. Het modernistische gebouw in een perfecte omgeving is uitermate geschikt voor onder andere visieontwikkeling, strategiebepaling, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Voor meer informatie over de accommodatie en foto’s: passion4work.nl/accommodatie.php

Duurzaam werken & leren

Heeft u vragen over duurzame inzetbaarheid en levenslang leren van professionals en organisaties, dan adviseer ik u het Passion4network. Dit netwerk richt zich op zowel het individu, het management als de organisatie. Vanuit een gezamenlijke gedrevenheid, werken de adviseurs met u samen om het strategisch opleiden van geïnspireerde en gemotiveerde professionals tot een succes te maken. Drs. Mariëlle de Graaf-Govaerts (passion4work.nl - 06 51 23 12 64) en drs. Jocelyn Manderveld (passion4-learning.nl - 06 48 08 04 79) zijn de contactpersonen.

Organisatieontwikkeling en managementontwikkeling

Voor vragen over ontwikkel- en leerprogramma's in de context van organisatieontwikkeling en voor programma's voor persoonlijke en teameffectiviteit adviseer ik u Van Dalsum Advies. Vanuit een sterk mensgerichte benadering weet drs. Vincent van Dalsum deze te integreren met het organisatiebelang. Als procesbegeleider, coach en organisatiekundig adviseur ontwikkelt hij vernieuwende programma's en projecten die ook echt landen voor complexe organisaties met professionals. U kunt drs. Vincent van Dalsum bereiken op 06 53 69 07 03.